۱۳۹۵-۰۹-۱۱

عضویت در سایت

دقت فرمایید !

در قسمت اعتبارسنجی در فرم عضویت ، سیستم به کوچک و بزرگ وارد کردن حروف انگلیسی حساس است .

دوست گرامی !

در صورت عضویت در سایت ، ما خبرنامه خود را برای شما به رایگان ارسال خواهیم کرد .

اهم مندرجات خبرنامه ما شامل موارد ذیل است :

image

آموزش رایگان

ما بوسیله ارسال ایمیل ، برای شما نکات آموزشی ارزنده ای را در خصوص ایمنی سلامت و محیط زیست ارسال خواهیم کرد.

استخدام مهندس ایمنی

آگهی استخدام

ما آگهی های استخدام HSE در سراسر کشور را برای شما از طریق ایمیل ارسال می کنیم .

آموزش HSE

اخبار دوره های آموزشی و سمینارها

از دیگر مزایای عضویت در سایت ما اینست که ما برای شما آخری اخبار در خصوص دوره های متنوع HSE را که توسط این شرکت در سراسر کشور برگزار می گردد ، ارسال می کنیم .