۱۳۹۴-۱۲-۲۵

خدمات مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای

ارائه مشاوره فنی ایمنی ساختمان و کاهش حوادث کارگاههای ساختمانی

 ارائه مشاوره فنی ایمنی ساختمان و کاهش حوادث کارگاههای ساختمانی

رعایت اصول ایمنی در کارگاههای ساختمانی و عمرانی همواره بعنوان یکی از دغدغه های مدیریت پروژه های ساختمانی بوده و با توجه به کثرت حوادث ناشی از کار در این پروسه های کاری توجه مسئولان را به خود جلب نموده و در این راستا الزامات پیشگیرانه ای ابلاغ شده است.

 

توضیحات خدمت

با توجه به الزامات و آیین نامه های وزارت کار در خصوص رعایت اصول ایمنی در کارگاههای ساختمانی و عمرانی این شرکت در زمینه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای جهت ایمن سازی پروژه های عمرانی اقدامات مورد نیاز در این راستا را به شرح ذیل اجرا می نماید.

 

1-     ارائه دوره های آموزشی ایمنی در کارگاههای ساختمانی و صدور گواهینامه های مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از قبیل:

–    اصول ایمنی کار در ارتفاع

–    استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

–    اصول و الزامات ایمنی در داربست بندی

–    اصول ایمنی کار با جرثقیل

–    الزامات و قوانین ایمنی در کارگاههای ساختمانی

–    اصول ایمنی در کارگاههای عمرانی

–    متد ثبت و بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاهای ساختمانی و عمرانی و …

 

2-     تامین تجهیزات حفاظت فردی مورد تایید وزارت کار و وزارت بهداشت

3-     تامین مسئول ایمنی کارگاهها و پروژه های ساختمانی و عمرانی

4-     ثبت گزارش حوادث و بررسی علل وقوع حوادث ناشی از کار

5-     ارائه مشاوره حقوقی در خصوص حوادث ناشی از کار تحت نظر کارشناس رسمی دادگستری

6-     پیگیری دریافت گواهینامه صلاحیت HSE پیمانکاران

7-     تامین تجهیزات آتش نشانی پروژه های عمرانی

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط زیست

سنجش و اندازه ­گیری آلاینده های زیست محیطی مطابق با الزامات سازمان محیط زیست و نیز طبق استاندارد ISO 14001 با گزارش نمودن ارزیابی انطباق با الزامات قانونی در قالب خوداظهاری در پایش

 

توضیحات خدمت

شرکت ایمن پردازان صنایع صبا عملیات سنجش و اندازه ­گیری آلاینده های زیست محیطی مطابق با الزامات سازمان محیط زیست و نیز طبق استاندارد ISO 14001 با گزارش نمودن ارزیابی انطباق با الزامات قانونی در قالب خوداظهاری در پایش های زیست محیطی ذیل را انجام می دهد :

–      سنجش صدای تراز روز و شب زیست محیطی

–      سنجش آلاینده های خروجی دودکش

–      سنجش پارامترهای فاضلاب

–      سنجش شاخص های هوای پاک

–      سنجش گردوغبار زیست محیطی

–      سنجش خروجی و اگزوز ماشین آلات و خودروها ؛

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط زیست
انجام شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات مشاغل

انجام شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات مشاغل

با توجه به گسترش همه روزه در نوع کار و فعالیت و در نتیجه بروز مشکلات و خطرات تازه می بایستی در نظر داشت که انجام آنالیز ریسک خطرات بایستی بصورت دوره ای حداقل یکساله در هر سازمان بازنگری گردد.

 

توضیحات خدمت

مراحل اجرای شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در سازمانها عموما بصورت ذیل خواهد بود:

1-     تدوین دستورالعمل های کاری بر اساس مدل ارزیابی ریسک مورد نظر (مدل ها متد های ارزیابی ریسک با توجه به نوع فرآیند، عملیات و خطرات و هدف ارزیابی ریسک متفاوت انتخاب خواهد شد)

2-     تشکیل گروههای سازمانی و گره های کاری جهت انجام شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات بصورت کیفی و کمی

3-      آموزش و اجرای شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات مشاغل به متدهای مختلف از قبیل:

–        ارزیابی ریسک خطرات کار با مواد شیمیایی

–        PHA

–        JHA

–        FMEA

–        What if

–        William Fine

–        HAZOP

–        ET&BA و …؛

4-       اولویت بندی خطرات با توجه به شاخص های مورد نظر صنعت و مدیریت ارشد سازمانها

5-       تعیین شاخص های کنترلی HSE در صنایع به همراه نرم افزارهای کاربردی و اجرایی

6-       در نظر گرفتن مدیریت تغییر در روند شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات

 استقرار سامانه مدیریت بحران

یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستمهای مدیریت ایمنی و حتی زیست محیطی الزامی تحت عنوان ” آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری” می باشد . دلیل گنجاندن این الزام در استانداردهای یاد شده اهمیتی است که این موضوع در کاهش عواقب حادثه دارد چرا که وجود خطاهای پنهان در سیستم همواره محتمل بوده و تمامی سازما ن ها متاثر از عوامل بیرونی می باشند.

 

توضیحات خدمت

در حالت واقعی همواره احتمال وقوع رویدادهایی که می توانند سازمان را دچار بحران نمایند وجود دارد و از طرفی زمان وقوع تعدادی از این رویدادها غیر قابل پیش بینی می باشد مانند زلزله ، سیل ، جنگ و تندبادها . لذا شناسایی این پتانسیل ها ( مواردی که می توانند سازمان را به بحران بکشانند ) همچنین ایجاد و حفظ آمادگی برای واکنش در این شرایط می تواند خسارات ناشی از اینگونه وقایع را به حداقل برساند .

شناسایی پتانسیل های بحران در کارخانجات و سازما ن ها اولین قدم در راه کنترل حوادث منتج از این پتانسیل ها می باشد. بر اساس تعریف استاندارد OSHA حالت اضطراری می تواند به مواردی مانند نشت گاز سمی ، ریزش مواد شیمیایی ، نشت مخاطره آمیز گازهای قابل انفجار و اشتعال ، انفجارات و حریق ها و . . . نیز اطلاق گردد .

 

استقرار سامانه مدیریت بحران و آمادگی واکنش در شرایط اضطراری شامل موارد ذیل است:

 

–     تشکیل کمیته بحران

–     تشکیل تیم واکنش سریع

–     شناسایی و تعیین شرایط اضطراری در سازمان

–     تعیین زون بندی خطرات

–     برگزاری آموزشی های عمومی و تخصصی با در نظر داشتن شرایط اضطراری سازمان

–     تدوین و اجرای سناریوهای بحران در سازمانها

–     برگزاری مانورهای آموزشی، آزمایشی و تمرینی با توجه به اهداف تعیین شده

–    بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان در اجرای مانورها

–     بهبود وضعیت سامانه مدیریت بحران در سازمان و …

استقرار سامانه مدیریت بحران
طراحی و نصب سیستم ها جهت ایمن سازی ماشین آلات

طراحی و نصب سیستم ها جهت ایمن سازی ماشین آلات

 

ایمن سازی واحدهای صنعتی یکی از دغدغه های مدیریتی در کاهش حوادث و هزینه های سازمانی و افزایش کارایی و بهبود بهره وری در سازمان مطرح می باشد. این مجموعه از طریق طراحی مهندسی و ساخت و نصب سیستم های ایمنی ، ارائه مشاوره و خدمات مهندسی ایمنی ، بازرسی های مدون و بررسی فرآیند و وظایف کاری و بکارگیری سیستم های ایمنی همواره در کناز مدیران صنایع راهگشای مسایل خواهد بود.

 

توضیحات خدمت

ایمن سازی ماشین آلات صنعتی و کنترل خطرات کار با ماشین افزار صنعتی و تولیدی در جهت کاهش میزان ریسک خطرات و کاهش بروز حوادث شغلی از طریق طراحی و نصب سیستم های ایمنی جهت ماشین آلات فرآیندهای صنعتی ، ارائه مشاوره های مهندسی بر مبنای اصول استاندارد ، بازرسی های مدون و تطبیق با فرآیند با اصول استاندارد

 

1-     طراحی، تأمین و نصب سیستم های ایمنی جهت ماشین آلات فرآیندهای صنعتی از قبیل:

–      سیستم های ابزار دقیق کنترلی ( PLC ) جهت ایمن سازی عملکرد پرس های ضربه ای ، ایمن سازی اره ها ، ایمن سازی ماشین آلات صنعتی ، ایمن سازی مته ها ، ایمن سازی کاترها و … ؛

–      طراحی و نصب میکروسوییچ های ایمنی (Interlock) کنترل عملکرد خودکار سیستم ؛

–      طراحی و نصب سیستم های اتوماسیون ایمنی و هوشمند سازی ایمنی فرآیند تولید ؛

–      طراحی و نصب حفاظ ایمنی جهت انواع ماشین افزار و ماشین آلات صنایع چوب بری ؛

–      طراحی و اجرای سامانهLOTO  (Tag Out –  Lock Out) جهت سیستم تعمیرات و نگهداری و …

–       ایمن سازی ماشین آلات صنعتی طراحی و نصب حفاظ های ثابت و متحرک ؛

–       ایمن سازی ماشین آلات صنعتی اتوماسیون سازی ایمنی دستگاهها ؛

–       ایمن سازی ماشین آلات صنعتی از طریق نصب پرده نوری و ایجاد منطقه ایمن دستگاهی ؛

–       ایمن سازی ماشین آلات صنعتی از طریق نصب سنسورهای چشم الکترونیک ؛

–       ایمن سازی ماشین آلات صنعتی محصور سازی عملکرد سیستم ؛

–       ایمن سازی پرسها از طریق حفاظ گذاری ؛

–       ایمن سازی حریق کارخانجات از طریق بررسی فرآیند و تعیین زون های خطر و پینهاد موثرترین راهکار کنترلی ؛

–       تأمین و شارژ انواع کپسولهای آتش نشانی و انجام بازرسی ماهیانه سیلندرها و …

 

2-     خدمات مهندسی و مشاوره ای ایمنی :

–       ایجاد فرآیندهای خود کنترلی ایمنی در سازمان

–       ایجاد فرهنگ ایمنی و ارتقای سطح حفاظت و ایمنی سازمان

 

3-     طراحی، تأمین و نصب چاه ارت و سیستم های ارتینگ 

 

4-     طراحی، تأمین و نصب سیستم های اعلان و اطفاء حریق دستی و اتوماتیک 

 

5-     مهندسی سازی و استاندارد سازی تعیین تعداد و جایگاههای کپسول های اطفاء حریق 

مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی 5S,OHSAS 18001,ISO 14000

 

سازمانها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، و حتی بصورت یک پارادایم، می بایست با هدف تولید محصول و ارائه خدمات و همچنین استفاده از فرآیندهای با کیفیت، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مهم، استفاده از سیستمی مشخص که در عرصه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشد، توصیه می شود.

 

مدیریت ایمنی،بهداشت :

(OHSAS 18001)

مدیریت محیط زیست :

(ISO 14001)

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست :

(HSEMS)

ساماندهی محیط کار :

(5S)

 

توضیحات خدمت

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریتی متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد استقبال قرار گرفت. در پاسخگویی به این خواست مشتریان، الگویی را برای ممیزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001  ایجاد و ارائه نموده اند.

برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستم مدیریت محیط  زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زیر است:

 

  • کاهش زمان استقرار و تسریع در آمادگی سیستم برای ممیزی و صدور گواهینامه های مدیریتی
  • کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم های مدیریتی
  • ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز و پیشگیری از دوباره کاریها و ایجاد هماهنگی بیشتر در سازمان
  • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئولیت مستقیم اداره و بهبود سیستم ها و کاهش پیچیدگی و حذف دستورالعمل های مشابه
  • وجهه بهتر گواهینامه های دریافت شده و نمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
  • کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

استراتژیهای مدیریتی این مرکز با شعار “سلامت کارگر؛ رضایت کارفرما؛ توسعه پایدار” در نیل به اهداف سازمانها می باشد.

استقرار و دریافت گواهینامه سیستم های مدیریتی از قبیل:

–      مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)

–      مدیریت محیط زیست (ISO 14001)

–      مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست (HSEMS)

–      ساماندهی محیط کار (5S)

مدیریت ایمنی،بهداشت
انجام تست بازرسی، حفاظت فنی و ایمنی

 انجام تست بازرسی، حفاظت فنی و ایمنی

 

انجام تستهای بازرسی ایمنی و صدور گواهینامه های معتبر بازرسی های فنی ایمنی طبق الزامات وزارت کار و امور اجتماعی و استاندارد OHSAS 18001

 

تست ایمنی :

دیگ بخار

تست مقاومت :

چاه ارت

تست ایمنی :

جرثقیل

تست ایمنی :

لیفتراک

تست ایمنی :

کمپرسور هوا

تست ایمنی :

بالابر

تست ایمنی :

آسانسور

توضیحات خدمت

1-     انجام تستهای بازرسی فنی ایمنی و صدور گواهینامه های معتبر بازرسی های فنی ایمنی از قبیل:

 

–      تست ضخامت سنجی و هیدروستاتیکسیلندرهای تحت فشار اکسیژن و ازت و … و رنگ آمیزی سیلندرهاطبق استاندارد BS EN1089-3

–      تست مقاومت سنجی و نشتی سیستم ارت (ارتینگ)

–      تست و بازدید از سیستم های ایمنی برق و کارایی عملکرد ایمن

–      اجرای سیستم ارتینگ

–      تست ایمنی انواع سیستم ها و روشهای عملکرد ایمن ماشین آلات

–      تست ضخامت سنجی و هیدروستاتیک دیگ بخار و آب گرم

–      تست ضخامت سنجی و هیدروستاتیک کمپرسورها

–      تست ضخامت سنجی و هیدروستاتیک مخازن گاز

–      تست ایمنی انواع جرثقیل ثابت و متحرک

–      تست ایمنی لیفتراک

–      تست ایمنی بالابر

–      تست ایمنی آسانسور و …؛

 سنجش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

سنجش و اندازه ­گیری آلاینده های عوامل زیان ­آور محیط کار مطابق با الزامات وزارت بهداشت و نیز استاندارد OHSAS 18001 با گزارش نمودن ارزیابی انطباق با الزامات قانونی

 

توضیحات خدمت

1-     سنجش و اندازه­ گیری آلاینده های عوامل زیان­ آور محیط کار مطابق با الزامات وزارت بهداشت و نیز استاندارد OHSAS 18001 با گزارش نمودن ارزیابی انطباق با الزامات قانونی:

 

–      اندازه­ گیری شدت تراز فشار صوت و آنالیز فرکانسهای صوتی

–      اندازه­ گیری مقادیر ارتعاشات دست و بازو و ارتعاشات تمام بدن

–      اندازه ­گیری شدت روشنایی در روز و شب

–      اندازه­ گیری پرتوهای غیر یونساز، الکترومغناطیسی،‌ مادون قرمز و ماورای بنفش

–      اندازه ­گیری پرتوهای یونساز

–      اندازه­ گیری شاخص های استرس حرارتی (گرمایی و سرمایی)

–      اندازه­ گیری مقدار گردوغبار کل و نیز ذرات معلق در دستگاه تنفسی

–      اندازه­ گیری، آنالیز و تعیین مقدار فلزات و فیوم های تولید شده

–      اندازه­ گیری مقدار سیلیس

–     اندازه گیری مقدار میست روغن ها و …؛

سنجش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
کنترل آلاینده های زیان آور محیط کار

کنترل آلاینده های زیان آور محیط کار

 

بررسی و اندازه گیری درخواستهای مشاغل سخت و زیان آور و ارائه گزارش جهت ارائه به مراکز قانونی – ارائه راهکارهای کنترلی عوامل زیان آور محیط کار – بررسی اثربخشی اقدامات کنترل مهندسی

 

توضیحات خدمت

1-     ارائه راهکارهای کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل:

 

–      کنترل سروصدای زیان آور محیط کار از طریق طراحی جاذب های صوتی، موانع و دیوارهای آکوستیک

–      ساخت اتاقک های آکوستیک

–      طراحی و اجرای سیستم تهویه صنعتی و جمع آوری موضعی آلاینده های شیمیایی

–      کنترل ارتعاشات ناشی از دستگاهها در محیط کار

–      طراحی سیستم روشنایی مصنوعی محیط کار

–      کنترل اشعه های محیط کار

–      کنترل خطرات ماشین آلات

–      طراحی و بهره برداری از سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

–      ارائه راهکارهای کنترلی مسائل ارگونومیک و طراحی ارگونومیک ایستگاه های کاری با توجه به ابعاد بدنی و آنتروپومتری شاغلین

–      طراحی و تهیهMSDS  (اطلاعات ایمنی) مواد شیمیایی و …؛

آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

حفظ و صیانت نیروی انسانی و ارتقاء فرهنگ و دانش ایمنی و بهداشت کار در جوامع صنعتی یکی از الزامات می باشد. برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی HSE به منظور پیشبرد اهداف ایمنی و بهداشت کار و اثربخشی اقدامات در سازمانها بعنوان یکی از شاخض های سیستم های فعال ایمنی و بهداشت در سازمانهاست.

 

توضیحات خدمت

برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی HSE در محل ادارات، شرکتها و کارخانجات صنعتی با ارائه مدرک و گواهینامه های رسمی و نیز گواهینامه های مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی:

 

 

–  آموزش کارگران و شاغلین

–  آموزش مدیران و سرپرستان

–  آموزش کارشناسان HSE؛

 

دوره های آموزشی تخصصی و عمومی HSE از قبیل:

 

–    دوره روشهای استاندارد نمونه برداری عوامل زیان آور در محیط کار

–    دوره آموزشی مدیریت بحران و آمادگی مقابله با شرایط اضطراری

–    دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته اطفاء حریق

–    دوره مقدماتی آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت

–    دوره تخصصی ایمنی کار در ارتفاع

–    دوره تخصصی آموزش ایمنی رانندگی لیفتراک

–    دوره تخصصی آموزش رانندگی تدافعی

–    دوره شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات ایمنی با متد های مختلف

–    دوره آشنایی با استانداردهای مدیریتی OHSAS 18000

–    دوره آشنایی با استانداردهای مدیریتی  ISO 14000

–    دوره آشنایی با استانداردهای مدیریتی HSEMS

–    دوره های روشهای بازرسی ایمنی در محیط کار

–    دوره تخصصی مدل های بررسی و تحقیق حوادث ناشی از کار

–     دوره HSE Plan جهت پیمانکاران پروژه

–    دوره های آموزش اثرات مواجهه با عوامل زیان آور (مواجهه با صدا در محیط کار)

–    دوره های آموزش اثرات مواجهه با عوامل زیان آور (مواجهه با مواد شیمیایی در محیط کار)

–     دوره های آموزش اصول ارگونومی در محیط های کاری صنعتی

–     دوره های آموزش ارگونومی کاربردی در محیط های کاری صنعتی

–     دوره های آموزش اصول ارگونومی در محیط های کاری اداری

–     دوره های آموزش آشنایی و پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی و …

آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست